Hjem > Lenker > Incest- og seksuelle overgreps sentrene i Norge

Andre støttesentre

Det finnes 22 sentre i Norge, og de fleste av disse er medlem i en fellesorganisasjon som kalles FMSO- fellesskap mot seksuelle overgrep, og på hjemmesiden www.fmso.no finner du en oppdatert oversikt over kontaktinformasjon til de andre sentrene. 

Incest og seksuelle overgrep skal tales ihjel - ikke ties ihjel!