Hjem > Hvem er vi? > Hvem er vi?

hvem er vi?

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark er en trosmessig og politisk nøytral stiftelse som drives med støtte fra kommuner i Telemark, fylkeskommunen, Helse sør-øst og statlige midler.


Vedtektene til stiftelsen sier følgende om vår virksomhet:

"Senter mot seksuelle overgreps formål er å gi seksuelt misbrukte og krenkede menn/kvinner og barn og deres pårørende støtte og veiledning. Senter mot seksuelle overgrep skal gjennom ulike aktiviteter bidra til at brukerne finner sitt egenverd ved hjelp til selvhjelp.

Senteret skal bidra til å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Dette skal skje gjennom utadrettet virksomhet som foredrag, undervisning, veiledning, bruk av media og gjennom holdningsendringer via brukerne på senteret."

Vi er medlem av FMSO -paraplyorganisasjonen til landets sentre.


Hjelp til selvhjelp

Vårt menneskesyn bygger på prinsippet om at evnen til å heles etter seksuelle overgrep ligger i personen selv. Vi gir den utsatte støtte til å bearbeide overgrepene, og bli klar over hvordan de preger livet i dag. Den enkelte bestemmer selv tiden de trenger. Vi ser på seinvirkninger av overgrep som nødvendige overlevelsesstrategier som en gang ble brukt for å mestre en uholdbar situasjon. 

"Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne resurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den rettning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv" (Nasjonal plan 2006, IS- 1212).

 

Anonymitet

Vår erfaring er at mange som har opplevd overgrep ikke ønsker at andre skal vite at de går her. Derfor har vi en regel på at ansatte ikke hilser på brukerne ute, hvis ikke brukeren hilser først.

Det er lov å ringe anonymt til Senteret. Det føres ikke journaler ved Senteret. Det du deler med oss, blir ikke nedskrevet eller arkivert. Vi fører statistikk over antall, brukere av de ulike tilbudene, men disse er ikke knyttet opp mot navn eller andre gjenkjennende opplysninger. 


Taushetsplikt

De ansatte ved Senteret har ordinær taushetsplikt likelydende forvaltningslovens § 13.

For den enkelte bruker og brukerne i mellom, fremhever vi holdningen om at her snakker vi til hverandre og ikke om hverandre.

Uavhengig av taushetsplikten har vi meldeplikt til barnevernstjenesten og avvergeplikt til politiet om vi gjøres kjent med overgrep mot barn. Mer om dette finner du under fagstoff eller ved å trykke her.
 

Seinvansker

De ettervirkninger, skader eller mekanismer som ofte preger en som er utsatt for seksuelle overgrep kaller vi seinvansker. Ønsker du å vite mer om dette tema, finner du det under fagstoff eller ved å trykke her.

 

 

 

 

Incest og seksuelle overgrep skal tales ihjel - ikke ties ihjel!