Hjem > Hva skjer? > Hva skjer?
Hva skjer ved Senteret:

Senteret er stengt fra og med onsdag 22/5 til og med fredag 24/5 pga kurs.  
lys.jpg

Velkommen til Åpent hus hver tirsdag fra kl 10-14. Mer informasjon om åpent hus finner du under egen fane i menyen.
 
I tillegg til de vanlige dagene med åpent hus,kafekvelder og temakvelder, har vi startet opp med tematimer for brukerne av Senteret. Disse foregår hver tirsdag fra klokken 12.00-13.00 (i åpent hus-tida). Personalet rullerer på å holde tematimen og vi tar opp forskjellige temaer som vi vet kan være viktige for mange utsatte. De aktuelle temaene blir presentert tidlig på tirsdagen. Rammene for tematimen er: "førstemann til mølla" og har maks fem brukere per gang. Så syns du dette virker interessant, meld deg på til en av oss ansatte i god tid før klokka 12.00 den dagen tematimen skal være :)

Vi har kommet frem til at vi avslutter torsdagenes Åpent hus tilbud hos oss fra nå. Altså ikke tirsdag, bare torsdag. Grunnen er at det over lang tid har vært et lite besøkt tilbud, men som krever en del av vår personalressurs. Vi ser det slik at å ta bort et lite besøkt tilbud er en fornuftig omrokkering for å kunne yte mer på områder hvor etterspørselen er større eller hvor vi pr i dag opererer med ventelister. Vi har stadig økende etterspørsel etter vårt forebyggende arbeid inn mot barn og ungdom i barnehager og skole, og finner det tjenlig å prioritere mer ressurser denne veien. I tillegg vil det frigjøre kapasitet til andre brukerrettede tilbud som for eksempel Cos-grupper (Circle of Security), som er et foreldreveiledningskurs. Utsatte for overgrep kan, som alle andre foreldre, streve i foreldrerollen, eller trenge, eller ønske, mer kunnskap om hvordan de kan møte og forstå sine barn bedre. Vi tror dette er en riktig dreining av vår virksomhet, som bidrar til økt forebygging, og håper på forståelse for endringen. Eventuelle spørsmål rettes til daglig leder Inger Lise. Vi presiserer igjen at tirsdagenes åpent hus med lunsj og tematime består, og fortsetter som før i tidsrommet 10-14, hvor timen fra 10-11 er forbeholdt nye brukere av året.

 
 
 
 

Angående temakvelder og kafekvelder, se under egen fane i menyen


 

 
Incest og seksuelle overgrep skal tales ihjel - ikke ties ihjel!