Hjem > Hva skjer? > Temakvelder / Kafekvelder

Temakvelder høsten 2018


Mandag 29.oktober. Temaet denne kvelden er "Skam"


Mandag 19.november. Denne kvelden blir det en markering av Verdensdagen mot seksuelle overgrep, i tillegg blir det foredrag med Gisle Roksund hvor han blant annet skal snakke om livsmestring. Til denne temakvelden er det påmelding, ring oss eller send en sms dersom du vil komme. 
 
Hvordan foregår en temakveld:
 
Temakvelder er bestandig en mandag fra kl. 18.00 - 20.00. Ring på døra når du kommer, så åpner en av oss ansatte for deg. Vi begynner så presist som mulig, så det er viktig at du ikke kommer senere enn kl. 18.00. Det er som regel to eller tre ansatte på jobb, og vi starter med å ønske velkommen. Vi snakker litt om generelle regler og understreker taushetsplikten. Vi åpner med en runde der du kan fortelle hva du heter og om hvordan du har det akkurat nå. Men det er lov å ikke si noe. Så snakker vi litt om kveldens tema. Vi tar en pause ca. kl. 18.45. Det er lov å stille spørsmål underveis, men mange kan kjenne på at det er godt og bare sitte å lytte, eller at en har mer enn nok med å bare være tilstede. Etter pausen fortsetter vi på tema, og avslutter ca. 19.45. Da tar vi en runde på hvordan en har opplevd å være her. Også her er det valgfritt om en vil si noe eller ikke.

Mange kjenner at det kan være skummelt å komme på temakveld for første gang. Men de fleste sier at det er godt å se at det er andre som er i "samme båt" som en selv, og vite at en ikke er alene. Temakvelder er en kveld en kan møte gjenkjennelser. Det er godt å se (høre) at det er flere som sitter med de samme tankene og følelsene.

 
lys.jpg
Kafekveld ved senteret høsten 2018

 OBS! Kafekvelden mandag 12. november er dessverre avlyst på grunn av sykdom.
Foregår en mandag i måneden mellom kl.18 og 20 i senterets lokaler.

 
Dette er er kveldstilbud som "tidligere" brukere av senteret står for, men det er også alltid en ansatt tilstede. Her serveres det litt kake og te og kaffe og tilbudet er gratis. Det er et tilbud hvor det sosiale står i sentrum, et sted å kunne møte andre i samme situasjon uten å bruke tid på sin egen historie, men kunne slappe litt av i trygge omgivelser. Her kan en spille spill, lese bøker og aviser eller rett og slett ikke gjøre noen ting. Alle brukere av senteret er hjertelig velkommen !  
 
Incest og seksuelle overgrep skal tales ihjel - ikke ties ihjel!