Hjem > Hva skjer? > Åpent hus / Torsdagsaktiviteter

Åpent hus:


Åpent hus hver tirsdag mellom kl. 10.00 og 14.00. 
Lunsj mellom kl. 11.00 og 13.00.

Åpent hus er et tilbud for de som selv har opplevd overgrep. Her kan du treffe andre brukere og ansatte ved Senteret i trygge omgivelser. Mange opplever det som et stort steg å komme inn på Åpent hus for første gang.
Vi har kommet frem til at vi avslutter torsdagenes Åpent hus tilbud hos oss fra nå. Altså ikke tirsdag, bare torsdag. Grunnen er at det over lang tid har vært et lite besøkt tilbud, men som krever en del av vår personalressurs. Vi ser det slik at å ta bort et lite besøkt tilbud er en fornuftig omrokkering for å kunne yte mer på områder hvor etterspørselen er større eller hvor vi pr i dag opererer med ventelister. Vi har stadig økende etterspørsel etter vårt forebyggende arbeid inn mot barn og ungdom i barnehager og skole, og finner det tjenlig å prioritere mer ressurser denne veien. I tillegg vil det frigjøre kapasitet til andre brukerrettede tilbud som for eksempel Cos-grupper (Circle of Security), som er et foreldreveiledningskurs. Utsatte for overgrep kan, som alle andre foreldre, streve i foreldrerollen, eller trenge, eller ønske, mer kunnskap om hvordan de kan møte og forstå sine barn bedre. Vi tror dette er en riktig dreining av vår virksomhet, som bidrar til økt forebygging, og håper på forståelse for endringen. Eventuelle spørsmål rettes til daglig leder Inger Lise. Vi presiserer igjen at tirsdagenes åpent hus med lunsj og tematime består, og fortsetter som før i tidsrommet 10-14, hvor timen fra 10-11 er forbeholdt nye brukere av året.

 
 
 lys.jpg


                                                                                        
Incest og seksuelle overgrep skal tales ihjel - ikke ties ihjel!