Hjem > Fag > Hva er seksuelle overgrep?

Hva er seksuelle overgrep?

Det finnes flere definisjoner på seksuelle overgrep. Når vi bruker begrepet seksuelle overgrep favner det incest, voldtekt og andre seksuelle krenkelser.

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark legger til grunn en bred definisjon:

"Seksuelle overgrep er fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barn eller voksnes seksuelle integritet".

Fra vårt ståsted er det viktig å fremheve at seksuelle overgrep skjer uavhengig av kjønn, relasjoner og alder på overgriper og den som har opplevd overgrep. I tillegg skiller vi ikke på hvilke seksuelle handlinger som er utført eller hvor lenge overgrepene har pågått.

Undersøkelser viser at 97 % av overgrepa som skjer, skjer mellom parter som kjenner hverandre i en eller annen grad, og at det overfor barn stort sett handler om voksne som barnet har et tillitsforhold til.

  • Det er overgrep selv om den voksne ikke fysisk tar på barnet, men får barnet til å utføre seksuelle handlinger på den voksne eller på andre barn.
  • Det er seksuelle overgrep om barn må se på voksne som utfører seksuelle handlinger på hverandre enten det er på film eller i virkeligheten.
  • Det er overgrep selv om det ikke brukes vold, og selv om barnet ikke motsetter seg handlingene.

 

 

 

Incest og seksuelle overgrep skal tales ihjel - ikke ties ihjel!