Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark er et støttesenter for kvinner, menn,
jenter og gutter som har opplevd seksuelle overgrep enten som barn eller voksne.
Vi har også tilbud til pårørende og nærstående til utsatte for overgrep.

Vi er et lavterskeltilbud som betyr at du ikke trenger henvisning fra lege
for å komme til oss,våre tilbud koster ikke noe,
og vi gir deg tilbud om samtale uten lang ventetid.


Vi driver forebyggende arbeid i barne- og ungdomsskoler i Telemark, 
og vi holder foredrag, kurs og veiledning til offentlige, private og frivillige instanser 
som møter barn og voksne i sitt arbeid.

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT VÅRE HJEMMESIDER SKAL FORNYES OG FLYTTES TIL WWW.SMISOTELEMARK.NO
 


Hvem er vi?

Hva tilbyr vi?

Fag

Hva skjer?

Kontakt oss

Lenker

utsikt1.png

Utsikten fra senteret